Missie en doelen

Missie
Van de 100 meest concurrerende economische clusters van Nederland behoort meer dan éénderde tot sector Agri & Food. Dat is fundamentele kracht, die voortkomt uit specialisatie, ondernemerschap en innovatie. Goed opgeleide werknemers zijn essentieel voor het ontwikkelen, invoeren en vermarkten van de nieuwe producten om deze concurrentievoorsprong te behouden.

Het CIV Agri & Food werkt in het technisch en het agrarisch middelbaar beroepsonderwijs en richt zich daarbinnen vooral op de opleidingsniveaus 3 (zelfstandig vakman) en 4 (expert of ondernemer). Het CIV Agri & Food leidt de mensen op die innovatieve producten en werkwijzen in de bedrijven toepassen.

Het werkgebied van het CIV Agri & Food bestaat uit de primaire productie, verwerking, productie, toeleverende industrie en handel in de Agri en Food sectoren.

CIV Agri & Food

Doelen
Het CIV Agri & Food richt zich op een betere afstemming op de behoeften van het bedrijfsleven en op een meer innovatieve houding van deelnemers. Dit gebeurt

kwalitatief door:

  • het bevorderen van het innovatief vermogen van de deelnemers (innovatietest, innovatiecyclus, innovatieve praktijkopdrachten);
  • verdieping, verbreding en verzwaring van opleidingen;

kwantitatief door:

  • vergroting van de instroom in de initiële opleidingen en in onderdelen daarvan (gemeenschappelijke minoren);
  • sterke stijging van deelnemers aan levenlang leren in de Food sector;

indirect door:

  • bij te dragen aan een beter imago van de sectoren;

en dat alles op duurzame wijze door:

  • vergroting van de (macro)doelmatigheid van de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs, door initieel onderwijs en levenlang leren te verbinden;
  • duidelijk te maken dat onderwijs en training daadwerkelijk kunnen bijdragen
  • aan het verbeteren van bedrijfsresultaten, waardoor bedrijven blijvend belang houden bij het CIV.