Vrouw met krijttekening aarde

Missie

Van de 100 meest concurrerende economische clusters van Nederland behoort meer dan éénderde tot sector Agri & Food. De Nederlandse Agri & Food sector heeft decennialange expertise opgebouwd door de specifieke, Nederlandse situatie, namelijk relatief weinig beschikbare grond, dure arbeid en produceren in een dichtbevolkt land met een zeer kritische samenleving ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en leefbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat we innovatief en technologisch hoogproductief zijn. Door kennis en innovatie zijn we tot een hoge productie gekomen met zo laag mogelijke belasting voor mens, dier en omgeving. Hiermee hebben we ons ontwikkeld tot wereldkampioen op het gebied van duurzaam, veilig voedsel van hoge kwaliteit en ook nog eens tegen een concurrerende prijs. Goed opgeleide werknemers zijn essentieel om deze positie te behouden.

Het CIV Agri & Food werkt in het technisch en het agrarisch middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en richt zich daarbinnen vooral op de opleidingsniveaus 3 (zelfstandig vakman) en 4 (expert of ondernemer). De partners in het CIV Agri & Food leiden de mensen op die innovatieve producten en werkwijzen in de bedrijven toepassen.

Het werkgebied van het CIV Agri & Food bestaat uit de primaire productie, verwerking, productie, toeleverende industrie en handel in de Agri en Food sectoren.

CIV Agri & Food

Doelen
Het CIV Agri & Food richt zich op een betere afstemming op de behoeften van het bedrijfsleven en op een meer innovatieve houding van deelnemers. Dit gebeurt

kwalitatief door:

  • het bevorderen van het innovatief vermogen van de deelnemers;
  • verdieping, verbreding en verzwaring van opleidingen;

kwantitatief door:

  • vergroting van de instroom in de initiële opleidingen en in onderdelen daarvan (gemeenschappelijke minoren);
  • stijging van het aantal deelnemers aan levenlang leren trajecten;

indirect door:

  • bij te dragen aan een beter imago van de sectoren;

en dat alles op duurzame wijze door:

  • vergroting van de (macro)doelmatigheid van de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs, door initieel onderwijs en levenlang leren te verbinden;
  • duidelijk te maken dat onderwijs en training daadwerkelijk kunnen bijdragen
  • aan het verbeteren van bedrijfsresultaten, waardoor bedrijven blijvend belang houden bij het CIV.