Innovatiecyclus

Om passende en uitdagende onderwerpen voor onderwijs en innovatieve praktijk-opdrachten te identificeren gebruiken de Meeting Points een proces waarin de start gegeven wordt door focusgroepen van (top)ondernemers. Met de beste ondernemers op hun terrein wordt in een paar gesprekken nagegaan wat zij nodig hebben om hun bedrijfs¬resultaten te verbeteren. Dat wordt vertaald in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor hun bedrijven, zodat het duidelijk is wat er moet gebeuren en wie de probleemeigenaar is. 
De gevonden KPI’s worden vervolgens in expertgroepen met toeleverende bedrijven, kennisinstellingen en docenten vertaald in onderwerpen voor onderwijs en cursussen, en mogelijk ook in onderzoeksthema’s op het niveau van het hoger onderwijs. Daarna wordt in kleinere groepen de inhoud ontwikkeld, met klankborden van docenten en deelnemers. De deelnemers zullen niet alleen inbreng hebben op de ’studeerbaarheid’ maar ook op de aantrekkelijkheid van het onderwijs.

Innovatiecyclus

De resultaten van het onderwijs via het CIV worden niet alleen op de gebruikelijke manieren beoordeeld (via Proeven van Bekwaamheid, vaardigheids- en kennis-examens) maar ook op basis van innovatieve praktijkopdrachten waarin de verworven kennis en vaardigheiden worden toegepast ter verbetering van de door de ondernemers aangegeven KPI’s. Die innovatieve praktijkopdrachten worden uitgevoerd in kleine groepen, waar mogelijk gemengd AOC en ROC studenten met eventueel directe begeleiding door een HBO-student.