CIV Agri & Food

Over CIV Agri & Food

Het Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food is hét talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om een voldoende aantal leerlingen en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui. Vaklui die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, die opsporen en binnen de topsector Agri & Food in de praktijk brengen.

In het linkermenu vindt u meer informatie over het CIV Agri & Food.

Het landelijke CIV zorgt ervoor dat kennis en ervaringen van de Meeting Points uitgewisseld en ondersteund worden door

 • een landelijke activiteitenkalender;
 • een innovatieagenda;
 • testen voor selectie en ontwikkeling van creatieve top-studenten;
 • trainingen voor vergroting van de competenties van docenten (technisch, didactisch, bedrijfskundig);
 • uitwisseling van ‘best practices’ in een regio en het reproduceerbaar maken op andere plaatsen;
 • internationalisering;
 • business modellen voor een duurzame samenwerking tussen bedrijven en scholen in toponderwijs.

In de landelijke activiteitenkalender worden onder andere masterclasses van de Meeting Points vermeld. De masterclasses kunnen zowel korte cursussen zijn als praktijktrainingen of themadagen.

De innovatieagenda zal zich vooral richten op het opzetten van minoren, standaard modules die toegankelijk zijn voor deelnemers aan verschillende opleidingen, zowel uit het technisch als uit het agrarisch onderwijs. Zo zijn minoren in ontwikkeling voor:

 • procesrendement, transport en logistiek in de Food (‘grijs voor groen’);
 • hygiëne, kwaliteit, Arbo, milieuzorg en conserveren (‘groen voor grijs’);
 • communiceren in Food (‘groen voor groen’), gezondheid en de stad, etniciteit en de stad;
 • agri-onderwerpen: huisvesting, voeding, gezondheid en dierenwelzijn.

Het organiseren van de samenwerking gebeurt ook in ketenprojecten, bijvoorbeeld voor melkveehouderij en zuivel in Dairy Chain en cross-sector projecten, bijvoorbeeld tussen de topsector Agri & Food en HighTech Systemen en Materialen. Voor de Agri- Meeting Points is een sectoroverstijgend project in voorbereiding voor smart farming (toepassingen van ICT en mechatronica in plantenteelt en veehouderij).

E-learning en afstandsonderwijs bieden de mogelijkheid tot plaats- en tijd onafhankelijk leren, wat speciaal van belang is voor zijinstromers in het bedrijfsleven. Hier heeft het bundelen van initieel onderwijs en levenlang leren duidelijk meerwaarde in versterking van draagvlak, kostenreductie en betere kwaliteit.
Het CIV zet bij het ontwikkelen van e-learning inzetten op toegevoegde waarde bij samen-leren en kenniscreatie.