Plantenteelt

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Agri & Food is het samenwerkingsverband van bedrijven en scholen om mbo-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui. Vaklui die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, deze opsporen en binnen de topsector Agri & Food in de praktijk brengen.

Het CIV Agri & Food bestaat uit de stichting CIV Agri & Food en 15 meeting points. 4 agri meeting points en 11 food Meeting Points. Meeting points zijn regionale en sectorale consortia van bedrijven en scholen, die samen zorgen voor krachtige, uitdagende leeromgevingen die het beste in de deelnemers naar voren halen.

Het CIV Agri & Food is gestart is in september 2013. Sinds dit jaar wordt er vanuit de stichting en de Meeting Points gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een netwerk van bedrijven en scholen. Bedrijven en scholen bepalen hierin samen hun innovatieve focuspunten en geven er invulling aan. Vanuit de stichting wordt toegezien op de realisatie van de doelstellingen van het CIV en worden de Meeting Points ondersteund.

De vier Agri Meeting Points hebben vergelijkbaar model: samenwerking van de AOC’s met het betreffende vakgebied, LTO en bedrijven uit de periferie. Focus op het organiseren van masterclasses en themadagen voor studenten, docenten en werkenden. Daarnaast ontwikkelen de Meeting Points online lesmaterialen.

In de food is het CIV de afgelopen jaren toegegroeid naar 1 CIV Food waarin alle AOC’s met food onderwijs samenwerken. In de Kennisbank Food & Feed delen docenten en bedrijven kennis, er worden keuzedelen ingevuld en best-practices gedeeld. Er is daarnaast een directe verbinding met de HCA Food & Feed.

In het linkermenu vindt u meer informatie over het CIV Agri & Food.