drone

Themadagen CIV Akkerbouw

Date

Net als voorgaande jaren organiseert het CIV Akkerbouw in het schooljaar 2018-2019 10 themadagen voor alle studenten akkerbouw in Nederland.

Sinds de start in 2013 organiseert het CIV Akkerbouw voor leerlingen akkerbouw van alle AOC's met akkerbouwonderwijs 10 themadagen. Op deze dagen geven experts uit het bedrijfsleven en praktijkonderzoek gastlessen over actuele onderwerpen. Dit schooljaar staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: sojateelt, bodem, de rol van een waterschap, aardappelbewaring, pootaardappelen en verzilting.

De themadagen worden georganiseerd vanuit Aeres MBO in Emmeloord. De volgende organisaties dragen dit schooljaar inhoudelijk bij door het verzorgen van gastlessen:

 • Wiersum-Breeding
 • DutchSoy
 • Olmix
 • Agro Mulder
 • NSPA proefboerderij
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • OCI Agro
 • CLM
 • Van der Kamp consult
 • Tolsma
 • De Groot en Slot
 • Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV)
 • HZPC
 • NVWA
 • Belchim
 • Wageningen Plant Research
 • Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW)
 • Omnivet
 • LTO

Contactpersoon: Hendrik Schouwenaar, h.k.schouwenaar@aeres.nl