Positieve eindaudit

4 oktober 2017

Onlangs heeft de expertcommissie van het Platform Bèta Techniek (PBT) het CIV Agri & Food voor een laatste keer bezocht voor een audit. Het investeringsprogramma vanuit EZ loopt eind dit jaar af. De eindaudit moest daarom allereerst antwoord geven op de vraag in hoeverre het concept van het CIV (zoals men dat voor ogen had) in praktijk ook blijkt te werken; met positieve opbrengsten voor de partners en gebaseerd op structurele en toekomstbestendige publiek-private samenwerking. Daarbij is niet alleen teruggekeken maar ook vooruitgeblikt, en geadviseerd over vervolgstappen.

De belangrijkste conclusie?
Voor het CIV geldt dat het antwoord op bovengenoemde vraag bevestigend is!

Over CIV Agri & Food stelt de commissie dat effectief is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de AOC’s en tussen het groene onderwijs en het agri & food bedrijfsleven. Er is veel in beweging gebracht. Er wordt goed ingespeeld op ontwikkelingen in de sector. Er is voldoende draagvlak voor doorontwikkeling en behoud van de ontwikkelde infrastructuur.

Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten. Die betreffen met name de toekomstige financiering van de landelijke regie- en coördinatiefunctie, die nog niet gezekerd is.

Voor alle observaties, conclusies en aanbevelingen: klik hier voor het auditrapport.