Opnamen studiedag natuurinclusieve landbouw

21 november 2017

Op 7 november organiseerden het Nordwin College en het CIV Melkveehouderij in Leeuwarden een seminar met praktische workshops voor docenten MBO Veehouderij en bedrijfsleven/stagebieders e.a. partijen, rondom het thema: Hoe kunnen we het natuur-inclusief boeren goed integreren in stageopdrachten?

Tijdens het seminar deelden deskundigen hun expertise met het publiek. Zij bogen over de vraag: Wat moet de jonge boer van nu weten, en vooral ook in de stagepraktijk leren en ervaren over (de alternatieven van) het natuurinclusieve boeren? Hun presentaties zijn opgenomen en zijn hier terug te zien.

Ysbrand Galama (Boerenverstand.nl / @KeningGreide, weidevogels en biodiversiteit)

Uitkomst Workshop Ysbrand Galama "Kuikenbeheer bij Grutto's - Natuurinclusief boeren"

Theo Mulder (Mulder Agro, bodembeheer)

Uitkomst Workshop Theo Mulder 'Bodemvitaliteit in relatie tot natuur inclusieve landbouw'

Gert Hegge (dierenarts, kruidenrijk gras en diergezondheid).

 

Uitkomst Workshop Gert Hegge "Koegezondheidsaspecten Natuurinclusieve landbouw"

Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door het Onderwijsvernieuwings Programma (OVP) in samenwerking met het CIV melkveehouderij.