Masterclass Mestverwaarding

13 december 2017

Succesvolle masterclass mestverwaarding

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen optimaal te kunnen laten groeien. De mestmarkt is continu in beweging door de verplichting van mestverwerking en het Europees vastgesteld fosfaatplafond. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn waarin het mestbeleid voor 2018-2021 wordt vastgelegd. Een en ander betekent dat er wederom een nieuwe balans moet komen.Daarom werd 4 oktober voor leerlingen en docenten een masterclass over dit onderwerp georganiseerd.

De kaders: beleid mestwaarding
Na de introductie kreeg Erik Mulleneers, projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van EZ, het woord. Hij lichtte de beleidskaders die van toepassing zijn op mestverwaarding toe. Het Nederlandse mestbeleid is te vergelijken met een groot bouwwerk en is gebaseerd op het Europese mestbeleid. Er hoort met diverse zaken rekening te worden gehouden. Denk aan de nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn water en de meststoffenverordening. Op dit moment is het ministerie bezig met het maken van een nieuw beleid dat binnenkort wordt gepresenteerd. Erik riep de aanwezigen op om op dit nieuwe beleid te reageren en zo invloed uit te oefenen.

Sprekers uit de praktijk
Mark Heijmans, programmamanager diervoeders Nevedi, vertelde hoe er vanuit de veevoerindustrie wordt omgegaan met de beleidskaders. Op een interactieve manier maakte Mark goed duidelijk dat de samenstelling van het veevoer en het veevoermanagement van invloed is op de hoeveelheid fosfaat die een dier produceert. Harry Kager, specialist water en bodem van LTO, haakte op het onderwerp in door de inzet van LTO duidelijk te maken. Hij legde uit waarom we eigenlijk aan mestverwaarding doen en waar kansen liggen aan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde.
De laatste spreker was Peter Groot Koerkamp, manager van Merensteyn en Mestac. Vanuit een hele andere invalshoek nam hij de aanwezigen mee in het verhaal rondom het ontstaan van mestverwerking op Merensteyn in Ysselsteyn. Dit is een lang en intensief traject geweest, met als resultaat dat sinds vorig jaar de eerste mest wordt verwerkt.

Positieve reacties
Vanuit de zaal werden er tijdens de masterclass verschillende vragen gesteld en na afloop klonken er positieve geluiden. Zo ook van Niek Bertjens, hij volgt de opleiding veehouderij aan het CITAVERDE College: ‘Ik vond de masterclass erg interessant en heb kennis opgedaan waarvan ik verwacht dat ik deze ook echt kan gaan gebruiken. Ik ben nu al benieuwd waar de volgende masterclasses overgaan.’

Volgende masterclasses
Over de laatste vraag van Niek kunnen we direct duidelijkheid scheppen. De volgende masterclasses zijn gepland:
• 6 december 2017: Masterclass Smart Farming (plant)
• 31 januari 2018: Masterclass Smart Farming (dier)
• 21 maart 2018: Masterclass Energietransitie (plant en dier)