Groep jongeren

Kick-off Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties

Date

Op 24 januari vond de Kick-off plaats van het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties. Zo’n 100 partners en andere geïnteresseerde bedrijven, onderwijsinstellingen en instanties waren vertegenwoordigd.

Het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties is van start. Op 24 januari vond de kick-off plaats in een goed gevuld theater Tryater. Zo’n 100 vertegenwoordigers van bedrijven, scholen en instanties zagen in talkshow-vorm een goot aantal gasten voorbijkomen. Daarna vond een informatie en inspiratiesessie plaats waar de gasten informatie over het project konden ophalen per programmalijn. De informatie die tijdens de kick-off verstrekt is, is terug te vinden op de website van het project >> klik hier.

In het project nemen verschillende bedrijven en organisaties deel. Van de onderwijsinstellingen zijn MBO Life sciences, Nordwin College, Friesland College, Hogeschool van Hall Larenstein en NHL Stenden hogeschool betrokken bij alle programmalijnen. De AOC’s Aeres MBO, AOC Oost, Citaverde, Clusius College, Helicon, Lentiz en Wellant College nemen deel in de community en het kennisplatform. TNO is betrokken als kennispartner. Voor het CIV Agri & Food is dit project de volgende fase in de ontwikkeling van het CIV Food.

Groep mensen aan een tafel  op het podium