Plantenteelt

Hoe hoog legt 'Parijs' de klimaatlat?

Date

De impact van de Parijse akkoorden voor de grondgebonden landbouw.

Het klimaat daagt ons uit: droge zomers, enorme regenval, hagelstenen zo groot als pingpongballen. Extreme weersomstandigheden met veel invloed op uw bedrijf.

In Parijs zijn er vorig jaar politieke akkoorden gesloten om de CO2 uitstoot te verminderen. Benieuwt wat dit voor onze sector betekent? Kunnen wij straks geld gaan verdienen met bijvoorbeeld carboncredits of is er alleen maar sprake van kostenverhogingen?

Nieuwsgierig?
Op woensdag 8 februari 2017 hield Niscoo hierover een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Het CIV Melkveehouderij zorgde ervoor dat deze bijeenkomst ook te volgen was via een livestream. De presentaties zijn hieronder terug te kijken.

Prof. P. Vellinga, oud-hoogleraar climate change aan de WUR, verzorgt de inleiding over de gevolgen van de
Parijse akkoorden voor de melkveehouderij en akkerbouwsector.

Ing. Derk van Balen van PPO zal ingaan op de mogelijkheden die de akkerbouwsector kan leveren aan de oplossingen voor het klimaatprobleem. Van Balen is betrokken bij het project Boer en Klimaat, waarin op praktijkbedrijven onderzocht wordt op welke wijze een klimaat neutrale bedrijfsvoering te realiseren is.

Dhr. Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van Proefboerderij de Marke zal ditzelfde doen voor de melkveehouderij. Op het proefbedrijf De Marke wordt hiernaar veel onderzoek gedaan.

Aansluitend aan de presentaties was onderstaande discussie met het publiek.

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider CIV Melkveehouderij, Rinze Fokkema.