Global Food Inspiration Day

3 april 2017

Ook dit jaar organiseren het CIV Agri & Food, het CoE Food en het OVP Voedsel & Consument voor docenten en andere geïnteresseerden de inspiratiedag Food. Dit jaar onder de titel "Global Inspiration Day Food".

Verandering van het voedselsysteem is noodzakelijk, omdat door toename van de wereldbevolking de vraag naar eten stijgt. De opgave is, om een hoogwaardig efficiënt voedselsysteem te ontwerpen, dat voldoende eten oplevert en in balans is met de draagkracht van de aarde. De overheid heeft met de voedselagenda duidelijk ingezet op duurzaamheid, vertaald in de ambitie dat “Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd de onbetwiste koploper moet zijn in gezonde en duurzame voeding”. Deze ambitie geeft in belangrijke mate richting aan R&D van onderzoek en bedrijfsleven.

De inspiratiedag biedt je de mogelijkheid om de impact hiervan, in de vorm van uitdagingen en mogelijkheden, op je onderwijs te verkennen. Dus hoe kunnen we als onderwijs inhaken op het wereldvoedselvraagstuk en de nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein?

Programma

9.30 - 10.00 uur Ontvangst

10.00 - 10.10 uur Welkom en Kick off van de dag
Gerry Kouwenhoven, voorzitter OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) Voedsel en Consument

10.10 - 10.35 uur Future Food Systems
Frederike Praasterink, Lector Duurzame Wereldvoedselvoorziening HAS Hogeschool Den Bosch

10.35 - 11.00 uur Banking for Food
Pierre van Hedel, Directeur Rabobank Foundation en Lector Co-operatief en Co-creatief Ondernemerschap HAS Hogeschool
Den Bosch

11.00 - 11.30 uur Coffee-Walk-Talk
Ontmoeten en verbinden met wereldvoedselvraagstuk als leidraad

11.30 - 11.55 uur Geen voedselbeleid zonder Europese voedselstrategie
Joost de Jong – voormalig beleidsadviseur voedselstrategie ministerie van EZ en thans stafvrijwilliger PUM voor MVO voedselzekerheid

11.55 - 12.20 uur Big and meaningful data in agrifood
Jan Top, Wageningen University & Research en Vrije Universiteit Amsterdam

12.20 - 12.30 uur Kom maar op de proppen met je vragen

12.30 - 13.30 uur Lunch van Instock, partner van de Impact Hub
Gelegenheid tot netwerken en inspiratie opdoen over onderwijsmaterialen

13.30 - 14.00 uur Korte pitches van aansprekende praktijkvoorbeelden: een inkijk in het keuzemenu aan de keukentafels

14.00 - 14.25 uur Aan de keukentafel: met elkaar in dialoog over inspirerende toepassingen voor het onderwijs - ronde 1

14.25 - 14.45 uur Koffie / theepauze

14.45 - 15.10 uur Aan de keukentafel: met elkaar in dialoog - ronde 2

15.10 - 15.25 uur Bespreking opbrengsten keukentafels

15.25 - 15.50 uur Toetje - visie vanuit het perspectief van het bedrijfsleven
Hans Huibers, Frontier bij NMK Esbaco

15.50 – 16.00 uur Kick down: afronding en sluiting

Locatie Impact Hub; Entrepreneurs for sustainable future Linnaeusstraat 2C, 1092 CK Amsterdam (zij ingang van het Tropenmuseum, volg bordjes Impact Hub)

Aanmelden Inspiratiedag
Deelname aan deze dag is gratis. Aanmelden is wel nodig vóór woensdag 10 mei a.s. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Uitnodiging om je (onderwijs)producten te tonen

Er is gelegenheid tijdens de lunchpauze om je (onderwijs)producten te tonen. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je dit melden aan: H.Mols@citaverde.nl