Jonge vrouw

E-learning voor food onderwijs

Date

Het CIV Agri & Food werkt op verschillende manieren aan innovatie van het onderwijs. Eén van de manieren is het ontwikkelen van e-learning modules.

Het CIV Agri & Food zet zich in voor vernieuwing van het onderwijs. De ontwikkeling van e-learning is hierbij één van de mogelijkheden. E-learning is meer dan een boek achter glas. Interactieve modules maken het mogelijk om nieuwe aantrekkelijke en interactieve onderwijsvormen te ontwikkelen.

Om dit moment werkt Aeres MBO aan de ontwikkeling van modules op het gebied van voeding. Het doel is om modules te maken over alle inhoudelijke onderwerpen die gedurende een opleiding aan de orde komen. Hiermee worden boeken vervangen en wordt interactief leren mogelijk gemaakt. Dit moet leiden tot ruimte voor de docent om meer leuke en uitdagende dingen te gaan doen voor en met de klas. De theoretische basis wordt namelijk aangebracht en geborgd door gebruikmaking van het e-learning programma.

Er is momenteel een hoofdstuk ontwikkeld over het onderwerp Eiwitten. De module Eiwitten laat een aanzet zien tot wat een e-learning omgeving kan. In tegenstelling tot een boek is het ontwikkelen van een e-learning module een interactief proces. De module wordt pas perfect als er naar gekeken en mee gewerkt wordt en er feedback op komt. Liefst door docenten en studenten. Aeres MBO daagt collega scholen uit: "Probeer het uit met een klas en laat de studenten feedback geven.". Met de feedback ontwikkelen de deelnemende scholen samen de e-learningmodule tot een aantrekkelijke en interactieve onderwijsvorm.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ton Spierings: t.spierings@aeres.nl