CIV Akkerbouw dagen 2017-2018

17 november 2017

Het CIV Akkerbouw organiseert voor het schooljaar 2017-2018 opnieuw 10 themadagen voor de leerlingen akkerbouw van de verschillende AOC's in het land. Het belooft weer een interessant gebeuren te worden. Tijdens de themadagen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Duurzaam boeren: biologische bestrijdingsmethoden, ervaringen vanuit de praktijk.
  • Precisielandbouw: toepassing en mogelijkheden van GPS en taakkaarten.
  • Aardappelen: aardappelziekte, bewaarkwaliteit, pootgoedteelt.
  • Bodem: bodem stimulerende middelen, bodemonderzoek, 
  • Kunstmest, productie en gebruik. Wat is kunstmest en de gevolgen op wereldschaal.
  • Innovaties zoals: teelt en verwerking van hennepvezels. Innovatieve uitvloeier op basis van sinaasappelschillen. Algenkwekerij en de toekomst hiervan.

Experts van de volgende organisaties dragen inhoudelijk bij aan de themadagen:

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Hendrik Schouwenaar, h.k.schouwenaar@aeres.nl