Het Meeting Point Varkenshouderij wil in partnerschap met het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen duurzaam de beste ondernemende vakmensen en ondernemers afleveren in de varkenshouderij sector.

Het Meeting Point Varkenshouderij bundelt diverse initiatieven vanuit bedrijfsleven en onderwijs om het varkenshouderij onderwijs een nieuwe impuls te geven om daarmee te kunnen voldoen aan de vraag naar goed opgeleide medewerkers / bedrijfsleiders. De vorming van dit  sectoraal Meeting Point draagt bij aan een duurzame oplossing. 

Er wordt een keuze gemaakt van de belangrijkste onderwerpen op basis van de geschiktheid voor mbo'ers, deze onderwerpen worden door expertteams verder uitgewerkt naar leertrajecten, leerstof en (E-)leermiddelen. Hierdoor krijgt ook het begrip Leven Lang Leren vorm. 

Partners van MP Varkenshouderij