Volkstuin

Het werkveld van food (voeding) beslaat de gehele keten van productie tot consumptie. Bedrijfstakken die daarbinnen vallen zijn onder andere: productiebedrijven, verwerkers, leveranciers, distributeurs, logistieke bedrijven in de wereld van vers en food, horeca, retail, etc.. Ook in de technologische wereld zijn er ontwikkelingen. Denk hierbij aan tracking & tracing, 3d printing en app ontwikkeling maar ook aan grote internetbedrijven die supermarktketens overnemen. Voeding in relatie tot gezondheid, welbevinden en beleving is een steeds belangrijker thema. Voeding staat daarom nadrukkelijk ook op de agenda bij ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, en de overheid. Rode draad hierbij is dat er behoefte is aan medewerkers die kennis hebben van de herkomst van producten, weten welke stappen zijn gezet in het productieproces en wat de relatie is tussen voeding en gezondheid. Daarom start AOC Terra in september 2018 met de opleiding Food, Life & Innovation in Groningen en in Meppel.

Voor het vormgeven van deze opleiding werkt AOC Terra samen met regionale bedrijven en organisaties zoals voedselverwerkingsbedrijven, agrarische bedrijven, de verpakkingsindustrie, maar ook ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. De opleiding is vormgeven in samenwerking met MBO Life Sciences uit Leeuwarden

Partners van CIV Akkerbouw