Voeding voedsel technologie

De komende jaren zullen procesoperators, zowel in non-food als food, gewilde arbeidskrachten zijn. Leuk voor de medewerkers in kwestie, maar minder voor de bedrijven. Zij willen immers kunnen kiezen. Vandaar dat zij inzetten op een meer doelmatige scholing. Concreet betekent dit dat een aantal koplopers in de Twentse proces- en levensmiddelenindustrie, samen met AOC Oost en het ROC van Twente, een praktijkcentrum opzetten voor de regio Oost-Nederland (Overijssel, Achterhoek en Stedendriehoek). Het gaat hierbij niet om een nieuwe faciliteit, maar een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om onder meer faciliteiten, specialisten (en specialismen) en andere middelen te delen.

Als partner van het PCPT richt AOC Oost zich op innovatie en ontwikkeling van opleidingen in de foodsector, vanuit de door bedrijven gewenste verbinding van kennis van zowel het product en proces als ook de techniek. AOC Oost versterkt en innoveert hierbij de dag- en deeltijdopleidingen om bij voldoende instroom van nieuwe studenten, voldoende vakspecialisten te leveren op excellent niveau. Zeker op het gebied van instroom liggen er verschillende uitdagingen om leerlingen van middelbare scholen en basisscholen te laten kennismaken met de sector.

AOC Oost ontsluit de kennis en ervaring op landelijk niveau door deelname aan diverse trajecten en samenwerkingsverbanden, waaronder de Kennisbank Food en Feed, Zuivel Opleidingen Nederland en ZuivelNL.

Meer informatie:

www.aocoost.nl

www.pcptoost.nl

Partners van CIV Akkerbouw