Koeltechniek

CIV en AOC's werken samen

Samen met alle AOC’s en diverse bedrijven als partner, coördineert het CIV Melkveehouderij de implementatie van innovatieve ontwikkelingen, in het onderwijs. Daarvoor zijn o.a. de Expert Ontwikkelteams(EOT) opgezet. Met daarin docenten, medewerkers uit het bedrijfsleven en onderzoekers en lectoren spelen deze teams een essentiële rol in het beschikbaar komen van actueel lesmateriaal.

Expert Ontwikkel Teams (EOT)

Per thema is er een EOT dat bestaat uit drie docenten van verschillende AOC’s aangevuld met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderzoek of lectoraat. Binnen het team bespreken ze wat relevant is en delen ze materiaal via Wikiwijs. Hiermee onderhouden ze een databank met actueel materiaal op een plek die voor iedereen toegankelijk is.

Klik hier om naar de online leermiddelen te gaan.

Partners van CIV Melkveehouderij