Laat van je hore

Het volgende team is verantwoordelijk voor het CIV Melkveehouderij:

Regio Noord-Nederland: Liesbeth Andrea, l.andreae@nordwincollege.nl
Regio Midden-Nederland: Cor Duim, c.duim@aeres.nl
Regio Zuid-Nederland: Leon Raedts, l.raedts@helicon.nl
Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij: Elsbeth Veltink, eveltink@projectenltonoord.nl
Het team wordt ondersteund door Bert Rietman.info@facet-o.nl

Partners van CIV Melkveehouderij