Melkveehouderij

CIV Melkveehouderij

De Nederlandse melkveehouderijsector heeft een toegevoegde waarde van 8 miljard Euro, met 128.000 arbeidsjaren – ca. 53.000 in de primaire productie en 75.000 in de toeleverende en verwerkende industrie. Het agrarisch onderwijs levert daarvoor zo’n 2.400 gediplomeerden (niveau 1 t/m 4) per jaar waarvan een groot deel van niveau 4 doorstroomt naar het HBO. 

Met alle AOC’s en diverse bedrijven als partner, coördineert het CIV Melkveehouderij de implementatie van innovatieve ontwikkelingen, in het onderwijs. Expert Ontwikkelteams bestaand uit docenten, bedrijfsleven en onderzoekers en lectoren spelen daarbij een essentiële rol. Studenten, docenten en werkenden in de sector, zowel nationaal als internationaal, profiteren van het materiaal wat door de inzet van de teams beschikbaar komt. 

Partners van CIV Melkveehouderij

AB Vakwerk
Dairy Campus
DLV
The Friesian dairy development company
Friesland Campina
Friesland College
Groenhorst
LTO Nederland
Nordwin College
Prinsentuin College
AOC Oost
Van Hall Larenstein
Wageningen UR