Jonge man achter computer

Het CIV Food Noord richt zich op innovatie en ontwikkeling van opleidingen in de zuivelsector vanuit de door bedrijven gewenste verbinding van zuiveltechnologie en procestechniek. Hierbij sluit het CIV aan op ontwikkelingen in de regionale markt.

Door de komst van nieuwe vestigingen van zuivelbedrijven als A-ware en Fonterra en uitbreidingen Noordelijke arbeidsmarkt voor MBO-ers in de Food-sector de komende jaren sterk onder druk te staan. In kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin door verregaande innovaties in bedrijven. Het CIV Food Noord zal, samen met die bedrijven, de dagopleidingen en deeltijdopleidingen versterken en innoveren om voldoende vakspecialisten te leveren op excellent niveau. Het CIV Food Noord ontsluit de kennis en ervaring op landelijk niveau door het inrichten van een Community of Knowledge.

Daarnaast maakt het CIV Food Noord deel uit van de ontwikkeling “Dairy Chain Friesland”. Hierin werken de HBO en MBO instellingen hogeschool van Hall Larenstein en MBO Life Sciences (Nordwin College en het Friesland College) samen. Dairy Chain Friesland werkt in de breedte van de gehele keten "van gras tot glas", dus van primaire productie tot zuivelproduct, waarin zowel het CIV-Meeting Point Melkveehouderij als het CIV-Meeting Point Food Noord zijn betrokken. Het  heeft de ambitie in de doorlopende leerlijn MBO-HBO-WO toonaangevend opleider op wereldniveau te worden. Aan een uitbreiding op wetenschappelijk niveau wordt gewerkt via de University Campus Fryslân.
Tenslotte is Food Noord een actieve deelnemer aan het Programma ‘Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie’ dat door het bedrijfsleven is opgezet om het grote tekort aan operators aan te pakken.

Download hier (de samenvatting van het) businessplan >>

Eigen website
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van mbo life sciences.

Ga naar de website >>>

Partners van CIV Food Noord