melkkan met glas melk op een tafeltje in een weiland met koeien op de achtergrond

Het CIV Food Noord richt zich op innovatie en ontwikkeling van opleidingen in de zuivelsector vanuit de door bedrijven gewenste verbinding van zuiveltechnologie en procestechniek.
Het CIV Food Noord zal, samen met het bedrijfsleven, de dag- en deeltijdopleidingen versterken en innoveren om voldoende vakspecialisten te leveren op excellent niveau.
Het CIV Food Noord ontsluit de kennis en ervaring op landelijk niveau door het inrichten van een Community of Knowledge.
Het CIV Food Noord maakt tot slot deel uit van de ontwikkeling “Dairy Chain Friesland”. De  aangesloten onderwijsinstellingen willen met de doorlopende leerlijn MBO-HBO-WO toonaangevend opleider op wereldniveau worden.
Tenslotte is Food Noord een actieve deelnemer aan het Programma ‘Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie’ dat door het bedrijfsleven is opgezet om het grote tekort aan operators aan te pakken.

Eigen website

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CIV Food Noord.

Ga naar de website >>>

Partners van CIV Food Noord