Jonge vrouw

Het PPS Food Midden‐Nederland wordt opgezet als een projectorganisatie met een stuurgroep als beleidsbepalend orgaan. AOC Aeres MBO is penvoerder van de aanvraag en tevens voorzitter van de stuurgroep. Aeres MBO Ede maakt deel uit van de Stichting Aeres Groep. Het bestuur van de Stichting Aeres Groep is tevens het bevoegd gezag van AOC Aeres MBO Ede.

In de stuurgroep komen vragen en opdrachten vanuit zowel de werkgroepen als vanuit het consortium samen.

De PPS wordt operationeel getrokken door Knooppunt Techniek met een programmamanager, een projectleider en projectondersteuning. Vanuit het Aeres MBO Ede zorgt de Teamleider voor de connectie met de docenten en de operationele organisatie binnen het Aeres MBO Ede.

 

Contact – Team

Wilt u meer informatie over de PPS Food Midden Nederland dan kunt u contact opnemen met:

Herman Julsing, projectleider PPS Food Midden Nederland, h.julsing@knooppunttechniek.nl

Bezoekadres Knooppunt Techniek, Reehorsterweg 906717 LG, Ede

Bezoekadres Aeres MBO Ede, Zandlaan 31, 6710 BJ, Ede

Project ondersteuning: Cora van Wijngaarden

Teamleider Aeres MBO Ede: Ton Spierings

 

Stuurgroep:

Mark Dees Directeur Aeres MBO Ede (Voorzitter stuurgroep).

Bert Wezeman Vice Dean Food & Dairy at Van Hall Larenstein University for Applied Sciences

Madelon de Beus Director at Aeres Hogeschool Wageningen / Director at Aeres University for Applied Sciences Wageningen

Leon Meijer Wethouder gemeente Ede

Frank Patz Projectleider Epos

Arry Verhage Directeur SOL en werkzaam voor de FNLI

Joop Hazeleger Directeur Knooppunt Techniek (programma manager)