Verbindend perspectief

2016‐2017

 • Wervingsactiviteiten vmbo: promotie en LOB-activiteiten klas 1‐4. Instroom in food opleiding totaal 30 deelnemers (10 niveau 3; 20 niveau 4)
 • Ontwikkelen keuzedeel food – vmbo: pilotprogramma keuzevak food inclusief inventarisatie benodigde praktijkvoorzieningen
 • Ontwikkelen BOL-opleiding: opleidingsplan niveau 3 en 4 gereed
 • Ontwikkelen en inrichten food innovation lab
 • Ontwikkelen smaaklessen voor po en vo
 • Ontwikkelen bij‐ en nascholingstrajecten binnen de derde leerweg
 • Ontwikkelen keuzedeel food – mbo: i.s.m. ROC A12, ontwikkelen keuzedeel Food‐ICT

2017‐2018

 • Uitbreiden PPS: uitbreiden aangehaakte bedrijfspartners (Gerealiseerd: Friesland Campina, Remia en FNLI)
 • In de bedrijfsopleidingen zijn 100 deelnemers ingeschreven. 2017‐2018
 • Wervingsactiviteiten food: promotie en LOB-activiteiten vmbo-klas 1‐4 en po (smaaklessen). Instroom in mbo‐opleiding food 40 deelnemers (10 niveau 3; 30 niveau 4)
 • Ontwikkeling doorlopende leerlijn: uitvoeren pilotprogramma keuzevak food vmbo
 • Ontwikkelen BOL-opleiding: uitvoeren herziende mbo‐opleiding food niveau 3 en 4
 • In de bedrijfsopleidingen zijn 100 deelnemers ingeschreven.
 • Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de AD-food in het hbo
 • Ontwikkeling Alumnibeleid MBO: Uitgevoerd door studententeam CHE. (Gerealiseerd)

 

2018‐2019

 • Wervingsactiviteiten food: uitvoeren en bijstellen LOB-activiteiten vmbo-klas 1‐4 en po. Instroom in mbo‐opleiding food totaal 50 deelnemers (15 niveau 3; 35 niveau 4)
 • Ontwikkelen BOL-opleiding: uitvoeren en bijstellen food opleiding niveau 3 en 4
 • In de bedrijfsopleidingen zijn 100 deelnemers ingeschreven.
 • De AD is gestart met 20 deelnemers.
 • Invoer Alumnibeleid MBO.
 • Definitieve keuzemodule productietechniek operationeel.

 

2019‐2020

 • PPS Food Midden‐Nederland werkt op structurele en systematische wijze samen.
 • In de bedrijfsopleidingen zijn 100 deelnemers ingeschreven.
 • Het aantal participerende bedrijven in de PPS is verdubbeld ten opzichte van de start.
 • Verbreden PPS voor toekomst met anticiperen op ontwikkelingen in de sector Food Midden Nederland.