Vrouw met krijttekening aarde

De kernactiviteiten van de PPS Food Midden-Nederland richten zich op de drie actielijnen. Wij verwachten dat door het goed uitvoeren van deze kernactiviteiten het aantal partners in de PPS zal groeien en daarmee ook de activiteiten zullen uitbreiden.

Kiezen voor food.

De basis voor het kiezen voor food moet eerder gelegd worden dan tijdens de voorlichtingsdagen van het mbo. Voor meer instroom in de mbo‐opleidingen en zo de sector, wil de PPS daarom vooral jongere leerlingen (voortgezet onderwijs en basisscholen) kennis laten maken met de wereld van ons voedsel via proeflessen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfspartners, zij leveren kennis en materialen.

Leren in food.

De deelnemers leren door te doen, door inzet van praktijksituaties die door de bedrijfspartners worden aangereikt (de zogenaamde industrieel expertise trajecten). Bedrijven leveren binnen de PPS actuele kennis en materialen voor de food opleiding. Ook wordt binnen de school een food innovation-lab opgezet. In dit lab kan op kleine schaal een aantal processen worden nagebootst en producten worden ontwikkeld, in aanvulling op het Makerslab van ROC A12 en het Knooppunt Techniek op de kenniscampus Ede. De algemene vaardigheden worden aangeleerd binnen de schoolsetting in het food innovation lab. Waarbij in het food innovation lab een breed scala aan algemene vaardigheden aangeleerd kan worden. Voor de verdieping en specialisatie gaan deelnemers in de industrieel expertisetrajecten naar de bedrijven toe. Hierdoor zijn ze op de hoogte van de allerlaatste technologische ontwikkelingen binnen de food sector.

Werken in food.

Bij deze actielijn heeft de PPS de volgende doelstelling: het bij‐ en nascholen van werkend in de sector en zij‐instromers. Naast bevorderen van instroom is het voorkómen van uitstroom van gekwalificeerd personeel uit de food sector een belangrijk middel om het personeelstekort terug te dringen. Aeres MBO Ede heeft een lange traditie in het opleidingen binnen maatwerk trajecten en zal deze met mogelijkheden binnen de derde leerweg voortzetten.