test

De levensmiddelentechnologie is een sterke branche in de regio Rijnmond. Het biedt werkgelegenheid aan meer dan 12.000 mensen. Dat is 20% van de totale regionale industriële werkgelegenheid. Door vergrijzing en ontgroening is een grote behoefte ontstaan goed opgeleide professionals op MBO- en HBO-niveau. De Food Innovation Academy zorgt dat studenten beter opgeleid worden voor banen in de sector. Aangesloten bedrijven geven de opleidingen deels vorm, zodat ze aansluiten bij het moderne bedrijfsleven.

Tot aan 2022 zijn er jaarlijks rond de 100 MBO- en 20 HBO- levensmiddelentechnologen nodig. Bij het MBO betreft dat de niveaus 2, 3 en 4. Deze behoefte komt bovenop de jaarlijkse behoefte aan 20 MBO-monteurs en 20 HBO-ers werktuigbouwkunde/electro. Niet invullen van dit gat in de arbeidsmarkt brengt de continuïteit van deze sector binnen Rijnmond in gevaar. Onder aansturing van de HCA-projectleider uit het Topteam Agro & Food, en in nauw overleg met de FNLI als brancheorganisatie in deze sector, is een consortium tot stand gebracht van een groot aantal bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale overheden om dit probleem aan te pakken.

De 15 oorspronkelijke convenantpartners vanuit het bedrijfsleven zijn: De Koning Vlees, Farm Frites, Verstegen Spices & Sauces, De Graafstroom, FrieslandCampina (Rotterdam en Maasdam), Royal Steensma, De Paauw Brood, Meneba, Suiker Unie, Olympic Food Group, De Bioderij, Swartberg, Tuinderij Vers, en Solina. Op basis van het enthousiasme van deze bedrijven en het stevige netwerk dat zij hebben geformeerd, raken steeds meer bedrijven geïnteresseerd om ook aan te haken bij de FIA.

Vanuit het onderwijs doen mee: Lentiz onderwijsgroep, Hogeschool Inholland Delft, Wellant en het Techniek College Rotterdam (Zadkine/Albeda). 

Vanuit de lokale overheden doen mee de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam, de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Provincie Zuid-Holland. Verder is er nauwe samenwerking met het Nationaal Programma voor Rotterdam-Zuid.

Inmiddels is dit samenwerkingsverband geformaliseerd in de Stichting Food Innovation Academy (FIA). De FIA heeft twee ambities.
1. Ontwikkeling van het concept Lerend Werken en Werkend Leren:

  • Ontwikkeling passend curriculum voor MBO/HBO door onderwijs en bedrijfsleven samen
  • Inspirerende omgeving bij bedrijven waar praktijk en theorie bij elkaar komen
  • Gerichte invulling arbeidsmarktvraag van het Rijnmonds bedrijfsleven 

2. Invullen van de FIA als meetingpoint voor studenten, docenten, bedrijven en publiek rondom Food & Technology:

  • Opleiding met state of the art apparatuur (ingezet door bedrijfsleven)
  • Kruisbestuiving tussen studenten, publiek en bedrijven, met gedeelde labruimte, testcenter, proeffabriek en mogelijkheden voor start-ups en zzp-ers leidend tot een Kenniscentrum Food
  • Publieke exposure van de Food sector door middel van excursies, workshops, activiteiten, bedrijfspresentaties, etc.

Eén van de innovatieve elementen van de FIA is de ontwikkeling van de academy op de locatie van bakkerijgrondstoffenleverancier Royal Steensma aan de Industrieweg in Vlaardingen. Hiermee krijgt de FIA op een unieke locatie een prachtige faciliteit. Een ander uniek element van de FIA is de actieve inbreng vanuit de bedrijven: gastlessen, faciliteiten, stages, rondleidingen, etc. Echt een opleiding met de bedrijven.

Meer informatie is te vinden op: www.foodinnovationacademy.nl

Partners van Food Innovation Academy