Jonge man achter computer

Doelstelling van het Clusius Food is om een duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te organiseren met als focus het opleiden voor het bedrijfsleven volgens de laatste ontwikkelingen in de markt. Het Clusius College zal de contacten tussen het bedrijfsleven, de docenten en de studenten verder organiseren en uitbreiden. De ontwikkelingen in de markt worden vertaald naar het onderwijs met als doel instroom- en doorstroombevordering, kennisuitwisseling en banengarantie. Bestaande contacten zullen verder worden aangehaald en gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van food zal meer aandacht en tijd worden besteed aan het leggen van nieuwe contacten zowel bij de traditionele voedingsbedrijven maar ook met het bedrijfsleven die meer focust op foodmarketing, foodbeleving en foodinnovaties.

De samenwerking met het bedrijfsleven aangaande BBL en cursorisch onderwijs is verankerd via de Onderwijsgroep NWH. Het Clusius College biedt ook kleine bedrijven de mogelijkheid om medewerkers deel te laten nemen aan de BBL trajecten door het aanbieden van open inschrijving BBL-opleidingen. Marketing en promotie zal ervoor zogen dat er in de toekomst voor deze BBL open inschrijving geen extra bijdrage meer nodig is.

Partners van Clusius Food