Jonge vrouw

De Kennisbank Food & Feed is een samenwerking tussen AOC’s en bedrijven vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed. Een belangrijk onderdeel van de HCA is het ontwikkelen en stimuleren van (informeel) leren door leerlingen en werkenden. Het gaat bij leerlingen om het opdoen van de meest actuele kennis en bij werkenden om leren als continu proces in en naast de dagelijkse beroepspraktijk. Dit is zonder de beschikbaarheid van goede bronnen voor kennis en ervaringen niet mogelijk.

De ontwikkeling van de Kennisbank Food & Feed is gestart in 2016. Expert Ontwikkelteams bestaande uit deskundigen van het bedrijfsleven en docenten zijn actief in het verzamelen en delen van bronnen- en lesmateriaal. De bronnen worden ontsloten via een online community. Deze community is toegankelijk voor de leden van de EOT's en docenten van de deelnemende AOC's. Voor leden van de Expert Ontwikkel Teams is de Kennisbank via deze link te bereiken.

Wilt u ook deel uitmaken van de community en bronnen delen en gebruiken? Klik dan hier.

Het project Kennisbank Food & Feed maakt onderdeel uit van het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties.

In 2016, 2017 en 2018 is de Kennisbank Food & Feed mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Aequorfonds. De kennisbank wordt ondersteund door Groen Kennisnet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Hildegard de Jong, H.de.Jong@fcroc.nl.