Kool detail

De AOC’s met foodonderwijs en het regionaal en landelijk food bedrijfsleven vormen samen met CIV Food. Hierin werken ze samen aan de verdere ontwikkeling van het foodonderwijs door initiatieven en best-practices te delen en gedeelde vragen en uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Het CIV Food richt zich op alle 3 de richtingen van het mbo voedingsonderwijs:

 • Voeding & Technologie
 • Voeding & Kwaliteit
 • Voeding & Voorlichting

Om de samenwerking te structuren is de volgende opzet voor overleg en aansturing van het CIV Food bepaald: 

 • Het bestuur van het CIV Agri & Food: Overall overzicht en bewaken samenhang. Strategische afwegingen.
 • Alle AOC bestuurders met voedingsonderwijs. Strategische afstemming en overleg meestal tijdens of in combinatie met vergaderingen van de AOC-raad.
 • Opdrachtgeversgroep CIV Food: AOC directeuren en bedrijfsleven. Tactische afstemming en overleg.
 • Projectleidersoverleg Foodonderwijs: Projectleiders / verbindingsofficieren van alle AOC’s met voedingsonderwijs. Operationele afstemming.
 • Expert Ontwikkel Teams (EOT’s) binnen de Kennisbank Food & Feed: Docenten en experts uit het bedrijfsleven.

De volgende onderwerpen worden gezamenlijk opgepakt en vanuit het CIV Food gefaciliteerd:

 • Kennisbank Food & Feed met EOT’s. Verzamelen en ontsluiten van bronmateriaal voor docenten, studenten en werkenden. Meer informatie
 • Organisatie Inspiratiedag Food voor alle stakeholders: docenten, teamleiders, directeuren, praktijkopleiders, opleidingsfunctionarissen, etc. Dag waarin in plenaire sessies en workshops ervaringen gedeeld worden, genetwerkt wordt, etc.. Meer informatie

Inhoudelijke speerpunten voor het CIV Food zijn:

 • Het programma Wendbaar Vakmanschap en lerende organisaties. Een volledig nieuwe aanpak van leren en ontwikkelen van studenten en werkenden. Geïnitieerd vanuit het CIV Food Noord en bedrijven in Noord Nederland. Meer informatie: http://civ-food-noord.nl/?page_id=358
 • Voedseltransitie, Voeding & Gezondheid. De verandering van het Nederlandse voedsel systeem, de impact hiervan voor bedrijven en consumenten en hoe het onderwijs hier op kan inspelen.

Het CIV Food werkt landelijk en in de regio’s met de HCA Food & Feed: https://www.sol-online.nl/hca-food-en-feed.html