Agrofood en Ondernemen

De bedrijven in het CIV Akkerbouw zijn marktleiders, met een gezamenlijk aandeel van rond de 70% van de wereldhandel. Precisielandbouw is een zeer innovatief terrein met grote perspectieven voor een efficiënter gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook hier doen de belangrijkste spelers mee.

Er is een aantal focusbijeenkomsten gehouden met topondernemers. Op basis daarvan zijn drie expertgroepen gevormd (pootgoed, mechanisatie en bewaring, en precisielandbouw). Deze expertgroepen maken een selectie van geschikte leerdoelen en materialen voor het onderwijs.

Het CIV Akkerbouw bevordert de macrodoelmatigheid in het onderwijs door een nauwe samenwerking tussen de opleidingen van Edudelta, AOC Terra en Groenhorst – alle belangrijke akkerbouwgebieden in Nederland doen mee. 

Voor levenlang leren én exportondersteuning werkt het CIV Akkerbouw samen met de Potato Business School in Emmeloord die opgezet is door het bedrijfsleven. Ook studenten in het laatste jaar van de bovengenoemde opleidingen zullen onderdelen van deze Potato Business School volgen.

Download hier (de samenvatting van het) businessplan >>>

Partners van CIV Akkerbouw