CIV Agri & Food

Meeting Points

Human Capital Agenda  

De Human Capital Agenda (HCA) Agri & Food legt de verantwoordelijkheid voor het opleiden van vaklieden bij werkgevers, onderwijs en overheid gezamenlijk. Werkgevers zorgen voor aantrekkelijke startbanen met perspectieven, het onderwijs biedt opleidingen aan met voldoende kwaliteit en relevante inhoud, en de overheid ruimt belemmerende regelgeving uit de weg.

Het CIV Agri & Food bestaat uit acht Meeting Points. Dat zijn regionale en sectorale consortia van bedrijven en scholen, die samen zorgen voor krachtige, uitdagende leeromgevingen die het beste in de deelnemers naar voren halen. Deze 8 Meeting Points hebben een bewezen innovatief vermogen en hebben draagvlak en herkenbaarheid in de sector, met een actieve participatie van bedrijven. Zij zijn regionaal en sectoraal opgezet om het onderwijs toegankelijk te houden voor 16-18 jarigen.
Bij Food leidt dit tot regionale Meeting Points, bij Agri tot een landelijke aanpak per sector met regionale ‘uitschenkpunten’.

Bedrijven hebben direct belang bij participatie in één of meerdere Meeting Points:

  • topstudenten werken met de nieuwste machines en technologieën, leren de meerwaarde daarvan onderkennen en kunnen de introductie daarvan onder-steunen;
  • mogelijkheid om topstudenten aan zich te binden, vacatures sneller te vervullen en zo te besparen op wervingskosten;
  • bijdragen aan algemene goodwill en een beter imago.
    De inbreng van bedrijven bestaat uit kennis, apparatuur, materialen, samenwerkings¬relaties (keten) en vooral uit de authentieke praktijksituaties die uitdagen tot actief leren.

Klik op een van de onderstaande linken of een link in het menu. U komt dan op de pagina van het gekozen meeting point uit.

 

Agri-points

Akkerbouw 

Melkveehouderij

Pluimveehouderij

Varkenshouderij

 

Food-points

Food Noord, mbo life sciences

Clusius Food

Food & Fresh Lab Zuid Oost Brabant 

Foodport Academy Zeeland