Kennis delen studiedag

Meeting Points

Netwerkorganisatie

Het CIV Agri & Food bestaat uit de stichting CIV Agri & Food en 15 Meeting Points. 4 Agri Meeting Points en 11 Food Meeting Points. Meeting Points zijn regionale en sectorale consortia van bedrijven en scholen, die samen zorgen voor krachtige, uitdagende leeromgevingen die het beste in de deelnemers naar voren halen.

Agri Meeting Points:

De agri meeting points ondernemen op hoofdlijnen activiteiten op het gebied van:

  • Nieuwe onderwerpen en thema’s via minors en masterclasses onder de aandacht van docenten, leerlingen en werkenden brengen.
  • Met docenten en bedrijfsleven les(materiaal) ontwikkelen.
  • Samenwerking tussen docenten van verschillende scholen faciliteren.

De Meeting Points zijn gericht op hun eigen sector en de betreffende studenten, docenten en bedrijven.

Food Meeting Points:

Het CIV Food is een samenwerking van AOC’s op het gebied van voedingsonderwijs. In totaal heeft het CIV Food 11 Meeting Points. Deze Meeting Points bieden verschillende opleidingen aan op het gebied van food: voeding & technologie, voeding & kwaliteit en/of voeding & voorlichting. Een aantal Meeting Points starten pas september 2018 met het aanbieden van een voedingsopleidingen terwijl anderen dit al jaren doen. De activiteiten van het CIV Food zijn gericht op het stimuleren en faciliteren van de uitwisseling en samenwerking tussen deze 11 Meeting Points.

Stichting CIV Agri & Food:

Een belangrijke opdracht aan de stichting is het actief monitoren van de activiteiten van de Meeting Points en daar waar nodig deze ondersteunen. Ook het positioneren van de CIV’s in de ontwikkelagenda groen onderwijs is een belangrijke opdracht. Daarnaast faciliteert de stichting de uitwisseling en samenwerking tussen de Meeting Points en treedt de stichting namens de Meeting Points op als aanspreekpunt voor landelijke stakeholders.

Bedrijven hebben direct belang bij participatie in één of meerdere Meeting Points:

  • topstudenten werken met de nieuwste machines en technologieën, leren de meerwaarde daarvan onderkennen en kunnen de introductie daarvan onder-steunen;
  • mogelijkheid om  topstudenten aan zich te binden, vacatures sneller te vervullen en zo te besparen op wervingskosten
  • bijdragen aan algemene goodwill en een beter imago. De inbreng van bedrijven bestaat uit kennis, apparatuur, materialen, samenwerkingsrelaties (keten) en vooral uit de authentieke praktijksituaties die uitdagen tot actief leren.

Klik op een van de onderstaande linken of een link in het menu. U komt dan op de pagina van het gekozen Meeting Point uit.

Agri Meeting Points

Akkerbouw 

Melkveehouderij

Pluimveehouderij

Varkenshouderij

Food Meeting Points

Onderstaande Food Meeting Points werken samen in het CIV Food.

CIV Food Noord, MBO Life Sciences

Clusius Food

Food & Fresh Lab Zuid Oost Brabant, Helicon

Food Innovation Academy, Lentiz

Food Midden Nederland, Aeres MBO

PCPT AOC Oost

Terra Food