CIV Melkveehouderij

Introductie

De Nederlandse melkveehouderijsector heeft een toegevoegde waarde van 8 miljard Euro, met 128.000 arbeidsjaren – ca. 53.000 in de primaire productie en 75.000 in de toeleverende en verwerkende industrie. Het agrarisch onderwijs levert daarvoor zo’n 2.400 gediplomeerden (niveau 1 t/m 4) per jaar waarvan een groot deel van niveau 4 doorstroomt naar het HBO. 

Met alle AOC’s en diverse bedrijven als partner, coördineert het CIV Melkveehouderij de implementatie van innovatieve ontwikkelingen, in het onderwijs. Expert Ontwikkelteams bestaand uit docenten, bedrijfsleven en onderzoekers en lectoren spelen daarbij een essentiële rol. Studenten, docenten en werkenden in de sector, zowel nationaal als internationaal, profiteren van het materiaal wat door de inzet van de teams beschikbaar komt. 

Contact

Projectleider:
Rinze Fokkema,

r.fokkema@nordwincollege.nl

 

Partners van CIV Melkveehouderij

 AB Vakwerk  
 Dairy Campus DLV 
 The Friesian dairy development company Friesland Campina 
 Friesland College Groenhorst 
 LTO Nederland Nordwin College 
 Prinsentuin College  
  AOC Oost 
 Van Hall Larenstein Wageningen UR