CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP

Agri meeting point Akkerbouw  Agri meeting point Melkveehouderij  Food meeting point Food Academy Amsterdam Food meeting point Food Noord 
Agri meeting point Pluimveehouderij   Agri meeting point Varkenshouderij  Food meeting point Foodport Zeeland Food meeting point Food & Fresh Lab Zuidoost Brabant

Het Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food voor de topsector Agri & Food is hét talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om mbo-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui. Vaklui die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, die opsporen en binnen de topsector Agri & Food in de praktijk brengen.

Meer informatie over het CIV Agri & Food:

Missie en doelen

Businessplan

Agenda

Innovatiecyclus

Samenwerkingspartners

Afstemming

Contact